Het stadsbestuur in Amsterdam heeft nieuwe regels voor woningdelen verder aangescherptt. Dit schept onrust onder studenten en jongeren in Amsterdam. Tijdens een vergadering van de raadscommissie Wonen en Bouwen kwam naar voren dat zij bereid zijn om actie te voeren om te maatregelen te voorkomen. 

In het nieuwe beleid staat dat elke huurder een individueel contract krijgt. Binnen één pand met meerdere zelfstandige etages krijgt nog maar een kwart een vergunning voor woningdelen, binnen een wijk maximaal 5 procent. Volgens de gemeente wordt hiermee de huurbescherming voor jongeren, studenten en starters beter. Hierdoor kan het wel zijn dat studenten hun woning kwijtraken.

Het college van GL, D66, PvdA en SP wil met dit beleid de overlast in de hoofdstad tegen gaan. 

Bron: Tpo.nl

20-11-2019