Het kabinet besteed te weinig aandacht aan de problemen van de overspannen woningmarkt in Amsterdam, volgens Laurens Ivens (Wethouder Wonen) in Amsterdam. De stad groeit razendsnel, met meer dan 10.000 inwoners per jaar. Hierdoor neemt de druk op de woningmarkt snel toe. De waarde van vastgoed steeg de afgelopen jaren sterk, en woningen worden stelselmatig verhuurd aan toeristen. Het heeft onnodig lang geduurd voordat ministers het probleem van toeristische verhuur, zoals vai Airbnb, serieus namen.

Er zijn inmiddels enkele maatregelen genomen. De corporaties behouden en bouwen zoveel mogelijk socialie huurwoningen, en voor nieuw te bouwen marktwoningen stelt de gemeente maximale huurprijzen vast. Verhuur via vakantieplatforms wordt ook aangepakt. Toch zijn deze maatregelen niet genoeg om de prijsopdrijvingen te voorkomen, omdat de gemeente nu op bestaande marktwoningen geen invloed heeft. Als de huren van bestaande woningen kunnen blijven stijgen, is zelfs een record aan betaalbare nieuwbouw niet voldoende. Daarom is het van belang dat het nieuwe kabinet mee gaat doen met de strijd van Amsterdam: de stad betaalbaar houden en voorkomen dat Amsterdammers in de knel komen.

18 augustus 2017
Bron: Financieel dagblad