Veel jonge gezinnen willen langer in de stad blijven wonen en veel jong werkende zoeken manieren om samen te kunnen wonen. De woonwensen van verschillende woningzoekers zijn erg uiteenlopend waardoor Bouw Woon Leef zich gaat richten op diverse woonwensen van Amsterdammers.

Uit cijfers van RIGO blijkt dat een groot tekort is aan eengezinswoningen. Daarnaast zijn er ook veel alleenstaanden op zoek zijn naar woningen in Amsterdam. De verschillen lopen erg uiteen qua behoeftes.

Er wordt door Bouw Woon Leef ingezoomd op verschillende woonbehoeftes zoals ‘vrienden woningen’ waarbij een woning wordt gebouwd met bijvoorbeeld twee badkamers of een woning voor singles met gedeelde voorzieningen.

Bron: NH Nieuws
08-11-2018