Het komend jaar realiseert de Universiteit van Amsterdam (UvA) 80 tijdelijke studentenwoningen in de Oudemanhuispoort in het Universiteitskwartier.

Momenteel wordt de Oudemanhuispoort gedeeltelijk gebruikt door de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Het andere van het gebouwd werd voorheen gebruikt door de Faculteit Rechtsgeleerdheid (FdR) maar staat momenteel leeg. Door een flink tekort aan studentenwoningen stelde de UvA en studentenhuisvester DUWO het plan om er tijdelijke studentenwoningen van de maken aan de gemeenten voor.

Echter waren er wel wat zorgen vanuit de buurtbewoners voor overlast, desondanks was de gemeente Amsterdam zeer positief over het plan en verleende hierdoor een omgevingsvergunning voor de studentenwoningen.

De studentenkamers zullen wat betreft huur rond de 340 euro (exclusief servicekosten) komen. Daarnaast zullen er ook kamers beschikbaar komen vanaf 200 euro. Wel is de huur afhankelijk van de grootte van de kamer. Het sanitair en de keuken worden door de studenten gedeeld.

Bron: Het Parool
28-06-2018